мъкна се

мъкна се
гл. - влача се, влека се, тътря се, едвам се движа, вървя бавно, кретам
гл. - довтасвам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • мъкна — гл. влача, влека, тегля, возя, тътря, измъквам, изтеглям, изтътрям, извличам, вадя, изваждам гл. нося, помъквам, донасям, принасям, домъквам, довличам гл. отмъквам, отвличам, отнасям, заграбвам, замъквам, понасям гл. вдигам гл. дърпам …   Български синонимен речник

  • вадя — гл. изваждам, изтеглям, извличам, изкоренявам, изтръгвам, измъквам, изскубвам, изкопавам, мъкна, извеждам, изкъртвам, отскубвам, отвеждам, отстранявам, изкарвам, вземам гл. добивам, произвеждам гл. съставям, формулирам, написвам, правя, тегля …   Български синонимен речник

  • вдигам — гл. дигам, издигам, изправям, подемам, извишавам, качвам, покачвам, виря, навирвам, повдигам, привдигам, надигам гл. задигам, вземам, крада, отнасям гл. прибирам, отделям, кътам, скътвам гл. събуждам, разбуждам, вдигам от сън гл. щръквам, вирвам… …   Български синонимен речник

  • влача — гл. влека, тегля, повличам, водя, возя, довеждам, докарвам, мъкна, тътря, плъзгам, свличам, замъквам, поповличам, попритеглям, поиздърпвам, издърпвам, попридръпвам, поизмъквам, дърпам, изтеглям, извличам, измъквам, домъквам, изтътрям, примъквам,… …   Български синонимен речник

  • влача се — гл. влека се, мъкна се, тътря се, пълзя, кретам, вървя бавно, вървя едвам едвам, помъквам се, повличам се, пропълзявам, промъквам се, примъквам се, домъквам се, дотътрям се гл. скитам, блуждая, миткам гл. лазя, вия се гл. шляпам, кандилкам се,… …   Български синонимен речник

  • влача се на опашката — словосъч. изоставам, закъснявам, мъкна се, влача се, не успявам …   Български синонимен речник

  • влека — гл. влача, тегля, повличам, водя, возя, довеждам, докарвам, мъкна, тътря, плъзгам, свличам, замъквам, поповличам, попритеглям, поиздърпвам, издърпвам, попридръпвам, поизмъквам, дърпам, изтеглям, извличам, измъквам, домъквам, изтътрям, примъквам,… …   Български синонимен речник

  • довеждам — гл. докарвам, водя, возя, превозвам, довозвам гл. мъкна, влача, влека, тътря, довличам, домъквам, дотътрям гл. свеждам, привеждам, ограничавам гл. придружавам, занасям, спускам гл. донасям, нося, разнасям гл. завеждам, за …   Български синонимен речник

  • довличам — гл. дотътрям, домъквам, влача, тътря, мъкна, довеждам гл. причислявам, създавам, докарвам …   Български синонимен речник

  • докарвам — гл. довеждам, водя, возя, превозвам, довозвам гл. мъкна, влача, влека, тътря, довличам, домъквам, дотътрям гл. свеждам, привеждам, ограничавам гл. придружавам, занасям, спускам гл. донасям, причинявам, създавам гл. завежд …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”